Tama Scandinavia
Find us on FaceBook

Information om Crop Packaging Association Aktuell Tävling Ansökan om medlemskap

Vallskördeprodukter: såsom skördegarn, rundbalnät och ensilagesträckfilm
      används för att pressa samt ensilera rundbalar och fyrkantsbalar.


Fakta: Det flesta storskaliga lantbruk och
maskinstationer spenderar mer på vall
skördeprodukter än på ensilagemaskiner.

Fakta: Under en typisk 3-års period spenderar
den genomsnittlige entreprenören mer än.
350 000 SEK enbart på vallskördeprodukter.


Gratis medlemskap i Crop Packaging Association kommer att gynna din verksamhet med tillgång till:


Teknisk service
Gratis tillgång till teknisk support med tips och
problemlösningar.

Tävlingar
Vi erbjuder tävlingar exklusivt till medlemmar under hela
året med chanser att vinna många unika, spännande
och värdefulla priser. Samtliga nya medlemmar är med
och tävlar i den nuvarande tävlingen. För detaljer kring
densamma v.g. ring +46 (0) 31 710 9280 eller besök
www.cpascandinavia.com
Nyheter
Senaste nyheter och industriutvecklingar. Vi kontaktar
dig enbart när vi har relevant information som påverkar
din verksamhet.

Gratisprover
Utvalda medlemmar kommer att erbjudas möjlighet att
få testa provrullar gratis.

Träffar
Inbjudan som medlem att delta i ett nationellt nätverk av
industrirelaterade träffar där man kan ta del av den
senaste informationen och nya produkter från våra
leverantörer.


Nästa Sida »


 

The Tama logo and the Zebra pattern are trademarks of Tama Plastic Industry.
Copyright © 2009- Tama Plastic Industry. All rights reserved